Shërbimet që ofrohen për pacientin në Poliklinikën Doctor's Hospital nga stafi i kualifikuar me pajisje mjekësore bashkëkohore.

Këto ndihmojnë në imazhe mjaft të qarta dhe rezultate eficente të procedurave. Kjo procedurë kryhet duke reduktuar në maksimum rrezatimin në pacient. Rezultati i jepet pacientit i shoqëruar me komentin e mjekut imazherist.

 

Grafi digjitale.

Ekografi

Mamografi

Densitometri kockore

Echo Dopler

Tomografi e kompjuterizuar (CT).