Shërbimet që kryhen në ‘Departamentin e Implantologjisë’ janë:

Implantimi: Zëvendësimi i dhëmbit që mungon, pas vlerësimit të strukturës kockore nga mjeku specialiste.

Sinus lift (ngritje te sinusit) procedure e nevojshme për të krijuar strukturën e nevojshme për implante.

Kirurgji preimplantare

 

Pranë klinikës sonë iu ofrohet vizita  e parë falas, në bazë të saj realizohet planifikimi terapeutik, për të arritur perfeksionimin e dhëmbëve tuaj  si nga ana funksionale dhe nga ana estetike.

Besojini buzëqeshjen tuaj klinikës sonë dhe ne ju falim garancinë e përjetshme.

Dr. Dante Cerbini - Mjek Stomatolog - Poliklinika Doctors' Hospital

Dr.Dante.Cerbini

Mjek Stomatolog