Shërbimet që kryhen në ‘Departamentin e Kirurgjisë Dentare’ janë:

 

Pranë klinikës sonë ju ofrohet vizita  e parë falas, në bazë të saj realizohet planifikimi terapeutik,

për të arritur perfeksionimin e dhëmbëve tuaj  si nga ana funksionale dhe nga ana estetike.

Doktorët