Shërbimet që kryhen në ‘Departamentin e Kirurgjisë Dentare’ janë:

  1. Ekstraksione (heqje) të dhëmbëve dhe rrënjëve të mbetura.
  2. Drenimi i abceseve
  3. Kirurgji preprotezike
  4. Heqje të kisteve
  5. Apeksoktomi

 

Pranë klinikës sonë ju ofrohet vizita  e parë falas, në bazë të saj realizohet planifikimi terapeutik,

për të arritur perfeksionimin e dhëmbëve tuaj  si nga ana funksionale dhe nga ana estetike.

Doktorët

Dr. Dante Cerbini

Mjek Stomatolog