Poliklinika Doctors’Hospital ofron diagnostikimin dhe monitorimin e pacientit nga departamenti i onkologjisë.

  • Kanceri i Traktit Gastrointestinal
  • Kanceri i Gjirit
  • Kanceri i Mushkërive
  • Kanceri Gjinekologjik
  • Limfoma
  • Sarkoma
  • Melanoma
  • Kimioterapia

Dr. Sotiris Gavriil

Kirurg i përgjithshëm