Në Departamentin e Pneumologjisë ofrohen këto shërbime:

• Konsultë për sëmundjet e mushkërisë si, bronkiti akut dhe kronik, infeksionet e mushkërive, astmen bronkiale, sëmundjen kronike obstruktive pulmonare, sëmundjet e pleurës etj;
• Radiografi mushkërish dhe funksioni respirator;
• Përcaktim diagnoze, trajtim specifik dhe ndjekje për kujdesin rehabilitues.