Dr.Admir Hamataj

Obstetër Gjinekolog


Vendlindja : Fier
Fakulteti: Universiteti Kapodistriako i Athinës-Greqi.
Specializimi: Klinika e parë universitare obstetrikë-gjinekologji në spitalin “Aleksandra“, Athinë-Greqi.
Nënspecialitet 1: Nënspecializim për laparoscopi dhe fekondim artificial në klinikën Genesis-Athinë-Greqi.
Nënspecialitet 2: Nënspecializim për eko morfologjike në spitalin e Janinës, i licensuar për eko morfologjike nga ministria e shëndetësise greke.
Eksperienca: Përvojë shumë vjecare në fushën e obstetrikë gjinekologjisë, në spitalet shteterore dhe private te Greqise.
Regjistruar në Urdhërin e mjekut: Athinë, Stokholm,Tiranë.