Dr. Mario Cobaj

Patholog, Drejtues teknik / Kordinator


Mario Cobaj lindur ne Vlore me 1983 pas mbarimit te shkolles se mesme te pergjithshme ne qytetin e lindjes “Halim Xhelo” nisa sudimet ne Fakultetin e mjekesise Tirane.
Perfundova studimet e larta ne Universitetin Mjekesor te Tiranes,Master i Shkencave në Mjekësi e Përgjithshme,gjithashtu anetar i urdhrit te mjekeve te Shqiperise ne keshillin rajonal te Tiranes.
Njohes i mire i disa gjuheve te huaja si Anglisht,Italisht,Greqisht dhe Gjermanisht.
Kam kryer funksione drejtuese ne disa perqaqesi farmaceutike,si perfaqsues mjekesor i produkteve mjekesore e pajisjeve mjekesore, menaxher rajonal e kombetar i tyre.
Prej vitit 2016 eshte pjese e poliklinikes Doctors’Hospital Albania ku kam funksionin e drejtuesit teknik i poliklinikes, asistent i pjeses me te madhe te mjekeve e kirurgeve te poliklinikes,patholog, konsulent mjekesor i te gjitha sherbimeve qe ofrojne mjeket, kirurget dhe poliklinika ne teresi.
Perkthyes shkencor, asistent e ndihmes i pare ne salle ne pjesen me te madhe te sherbimeve qe ofrojne profesionistet e poliklinikes si: kirurgji te pergjithshme, kirurgji plastike rikonstruktive, ortopedi, gjinekologji, urologji, gastrohepatologji(endoskopi).
Koordinues i mardhenieve te poliklinikes me te gjitha strukturat partnere ne te cilat kryhen interventet.
Qellimi im eshte ruajtja e standarteve te larta ne ushtrimin e profesioneve ne fushen e mjekesise dhe mbrojtja e pacienteve.
Doctors Hospital Albania eshte nje perpjekje kurorezuese e nje ekipi mjekesh per te krijuar nje karakter standard te nje poliklinike antropocentrike ku ne qender ka njeriun dhe nevojat e tij. Qellimi i kesaj klinike eshte te ofroje sherbime me cilesi te larte shendetesore, teknologji moderne dhe staf shkencor te kualifikuar me cmime te perballueshme.