Ne jemi të ndryshëm, prandaj poliklinika jonë kujdeset në veçanti për ty!
Nëse keni nevojë për një konsultë paraprake na shkruani për të rezervuar nje takim.