Alfred Gega

Ortoped – Traumatolog


Dr. Alfred Gega, Ortoped – Traumatolog është pjesë e stafit të Poliklinikës Doctors’ General Clinic.
Ai ka kryer specializimin pasuniversitar Kirurg – Ortoped – Traumatolog pranë QSUT-s në vitet 1996 – 2000 dhe ka vijuar me një tjetër specializimin për Kirurgji Ortopedike në Spitalin e Aviacionit në Athinë, Greqi. Ka përfunduar Master në Ortopedi në vitet 2007 – 2008. Gjithashtu është specializuar pranë USAID për programin EMS.
Dr. Alfred Gega prej disa vitesh ushtron profesionin e tij pranë Spitalit Universitar të Traumës, Tiranë.
Ai është autor dhe pjesëmarrës në disa konferenca.

Në Poliklinikës Doctors’ General Clinic ofron:
– Vizita ortopedike dhe ekzaminime specifike;
– Përcaktim diagnoze dhe trajtimi i të gjitha problemeve dhe patologjive ortopedike;
– Kirurgji dhe mikrokirurgji.

X